Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nestlé Marktplatz Logo
Nestlé Wagner de kwaliteit Nestlé Wagner de kwaliteit

Milieu

Nestlé Wagner kwaliteit Milieubescherming en duurzaamheid

Onze bijdrage aan milieubescherming en duurzaamheid.

Als er iets is dat de geschiedenis van Wagner kenmerkt, dan is het pioniersgeest. Oprichter van het bedrijf Ernst Wagner was een grote pionier van de Duitse diepvrieslevensmiddelensector: al eind van de jaren 50 produceerde hij diepvries-braadvlees – destijds een sensatie! Zijn grootste visie en zijn grootste succes zou echter de diepgevroren steenoven-pizza worden. Omdat Ernst Wagner alleen met het allerbeste tevreden was, vond hij daarvoor in 1985 zelfs de eerste industriële steenoven uit. Met diepvriesproducten mikte Wagner algemeen op een sector die voor consument en milieu in gelijke mate voordelen met zich meebrengt: Zo dragen diepvriesproducten bijvoorbeeld bij aan de vermindering van afval.
Nestlé Wagner kwaliteit het vermijden van afval

Zo min mogelijk afval

Een groot voordeel bij de productie van diepvriesproducten is het gebruik van overwegend kant-en-klaar voorgesneden ingrediënten. Vergeleken met het maken van andere producten kunnen onze leveranciers de ingrediënten in de benodigde hoeveelheid en op maat aanleveren. Zodoende hebben wij in de productie geen extra afval en kunnen exact de juiste hoeveelheden ingrediënten verwerken.

Een verkwisting van voedingsmiddelen is bij diepgevroren producten relatief zeldzaam, omdat ze thuis kunnen worden bewaard en naar behoefte kunnen worden bereid.

Ook bij de consument zelf dragen diepgevroren levensmiddelen bij aan het voorkomen van afval, want ze worden door hun lange houdbaarheid minder vaak weggegooid dan verse levensmiddelen. Doordat ze diepgevroren zijn, blijven ook het vitaminegehalte en de voedingswaarde goed behouden.

Nestlé Wagner kwaliteit duurzame visvangst

Goede komaf – ook bij vis

Wij van Nestlé Wagner letten erg op goede kwaliteit en zijn ons bij de inkoop van onze ingrediënten bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom gebruiken we bij onze BIG Pizza Tuna en bij ons product 'Vers gebakken' alleen MSC-gecertificeerde tonijn. MSC staat voor duurzame visvangst en zorgt er ook in de toekomst voor dat er voldoende vis is en de vangstmethoden ervan geen blijvende schade in het leefgebied zee veroorzaken.
Nestlé Wagner kwaliteit de technisch directeur bij Wagner Pizza Edgar Jäckle

Wij lopen op het gebied van energie-efficiency en milieubescherming voorop

„Als levensmiddelenfabrikant zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Onze nieuwe fabriek is gebouwd volgens de meest recente milieunormen en geldt als een van de modernste productie-installaties voor diepvriespizza's in heel Europa. Op onze voortdurende weg naar een nog beter milieubeheer en een nog hogere energie-efficiency zetten we hiermee een grote stap vooruit.“

Edgar Jäckle, Plant manager bij Nestlé Wagner

„De techniek richt zich naar het product“ – en naar mens & milieu

Nestlé Wagner kwaliteit het thema milieu in de fabriek Otzenhausen
Onze nieuwe fabriek in Otzenhausen

Het hier aangehaalde citaat van de oprichter van ons bedrijf, Ernst Wagner, weerspiegelt een pijler van onze bedrijfsfilosofie: niet de techniek bepaalt het product, maar wij kiezen onze technische uitrusting op basis van de eisen en wensen van degenen voor wie wij dagelijks pizza bakken.

Wij willen graag dat u met een gerust gevoel van onze pizza kunt genieten. Naast certificering volgens de energiebeheernorm 50001 hebben we ons volgens de norm voor milieubeheer ISO 14001 laten certificeren. Daarmee zijn de onderwerpen milieubescherming, energie-efficiency en duurzaamheid nog systematischer in onze dagelijkse processen en beslissingen verankerd.

De volgende doelen hebben wij ons voor 2017 gesteld:

  • 100% gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen
  • Geplande reducties:
    • broeikasgassen: minus 8 procent
    • H2O: minus 2,5 procent